Кардіологічне відділення №1

Завідувач відділенням
Синиця Олександр Леонідович, вища категорія з кардіології, стаж 40 років

Кардіологічне відділення №1

Лікар-кардіолог
Дорошенко Маргарита Андріївна, вища категорія з кардіології, стаж 29 років

ПОКАЗАННЯ ДО ГОСПІТАЛIЗАЦIЇ У ВIДДIЛЕННЯ

Госпiталiзацiя хворих здiйснюєтъся за направленням кардiолога кардiологiчного полiклiнiчного вiддiлення, без направлень (самозвернення).
Показання до госпiталiзацiї у вiддiлення:

 1. Часта кризова течiя АГ з резистентнiстю до проведеного лiкування.

 2. Злоякiсна АГ.

 3. Ускладнена гіпертензивна криза нападом стенокардії, яка виникла вперше.

 4. Нестабильна стенокардія без змін на ЕКГ.

 5. Хронічна ІХС з клінічними проявами стенокардії ІІІ-ІV функціонального класу.

 6. Захворювання супутніх хронічних захворювань (цукровий діабет, хвороби щитоподібної залози, хвороби нирок, легенева патологія), що ускладнює перебіг АГ та ІХС.

 7. Ускладнена гіпертензивна криза з високою вірогідністю розвитку серцево-судинних ускладнень, які обумовлені порушенням ритму та провідності (суправентрикулярні пароксизмальні тахікардії, шлуночкові порушення ритму високих градації, фібриляція та тріпотіння передсердь, ятрогенні порушення ритму серця та провідності).

 8. Хронічна ревматична хвороба серця з набутими вадами серця, порушенням ритму серця у стадії декомпенсації.

 9. Гострі та хронічний міокардит.

 10. Кардіоміопатії.

 11. Перікардити.

 12. Легенева гіпертензія.

 13. Хронічна серцева недостатність не віще ІІ Б стадії.

 14. Стабілізація стану пацієнтів з ІХС та АГ перед проведенням інтервенційних та оперативних втручань.

 15. Обстеження хворих за направленням РВК, учасників АТО, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

ОБСЯГ РОБОТИ


У вiддiленні здiйснюється наступна робота:

 • забезпечення спецiалiзованої кардiологiчної допомоги хворим мiста;

 • планова допомога хворим з виявленою артерiальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, хронічною ревматичною хворобою серця, набутими та уродженими вадами серця, кардіоміопатіями, міокардитичними перікардитами, легеневою гіпертензією, порушеннями ритму серця, хронічною серцевою недостатністю;

 • ведення необхiдної облiково-звiтньої документацiї;

 • постiйне впровадження нових методів дiагностики i лiкування в роботу вiддiлення;

 • систематичне пiдвищення квалiфiкацiї лiкарiв вiддiлення;

 • здiйснення експертизи якостi дiагностики i лiкування хворих вiддiлення

 • (експертиза 0 – І рiвня);

 • аналiз захворюваності за своїм профiлем;

 • розроблення планів пiдвищення якостi медичного обслуговування хворих з кардiологiчними хворобами;

 • забезпечується вiдбiр хворих з АГ, якi потребують санаторного етапу реабiлiтацiї у санаторiях ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»;

 • участь у пiдготовцi засiдань медрад, апаратних нарад лікарні, управління охорони здоров’я з питань, пов’язаних з наданням медичної допомоги хворим;

 • проведення навчальних занятть з молодшими медичними спецiалiстами;

 • органiзація та проводення практичних конференцiй з питань надання допомоги хворим кардiологiчного профiлю.